فصل بهار

فصل بهار آمد باز
مژده ای مرغ چمن فصل بهار آمد باز
موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز
وقت پژمردگی و غمزدگی آخر شد
روز آویختن از دامن یار آمد باز
مُردگی ها و فرو ریختگی ها بشدند
زندگیها بدو صد نقش و نگار آمد باز
زردی از روی چمن باز فرابست و برفت
گلبن از پرتو خورشید ببار آمد باز
ساقی و میکده و مطرب و دست افشانی
بهوای خم گیسوی نگار آمد باز
گر گذشتی بدر مدرسه با شیخ بگو
پی تعلیم تو آن لاله عذار آمد باز
دکه زهد ببندید در این فصل طرب
که بگوش دل ما نغمه تار آمد باز امام خمینی (ره)

/ 0 نظر / 10 بازدید