گزیده ای از گنجینه سخنان امام حسن عسگری(ع)

امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند:

1- جدال مکن که ارزش ات را می کاهد و زیاد شوخی مکن که بر تو دلیر می شوند.

2- بهترین دوست کسی است که اشتباه تو را فراموش کند و نیکی تو را از یاد نبرد.

3- در رعایت ادب، تو را همین کافی است که از آنچه برای دیگران بد می دانی، دوری کنی.

4- هرکس بر مرکب باطل سوار شود، در سرزمین پشیمانی فرود خواهد آمد.

5- دو خصلت، بالاترین اوصاف است: ایمان به خداوند و سودمند بودن برای برادران دینی.

6- ابراز شادی و شعف در برابر افراد پریشان و گرفتار، از ادب انسانی محسوب نمی شود.

7- کسی که برادر دینی اش را پنهانی نصیحت کند، او را آراسته و اگر در انظار مردم از او انتقاد کند، وی را زشت جلوه داده است.

9- از نشانه های فروتنی سلام کردن به همه و نشستن در پایین مجلس است.

10- خنده بی مورد نشانه نادانی است.

11- از جمله گرفتاری های کمرشکن، همسایه ای است که چون خوبی یا کار نیکی را ببیند آن را پنهان سازد و چون بدی ببیند آن را افشا کند.

12- عبادت در زیادی روزه و فزونی نماز نیست؛ بلکه به بسیاری تفکر در امر خداوند است.

14- خشم کلید هر بدی است.

15- گستاخی فرزند بر پدر در ایّام کودکی مایه ناسپاسی او در ایّام بزرگ سالی اوست.

16- از جمله گناهان نابخشودنی این است که گفته شود:ای کاش جز بر این گناه مؤاخذه نشوم.

17- چه زشت است برای مؤمن تمایل به چیزی که مایه خواری اوست.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید